Kapitalen overføres normalt til en klientkonto hos Zimpler AB, der varetager ind- og udbetalinger på vegne af projektejeren. Zimpler AB bedriver betalingstjeneste ifølge lovgivningen (2010:751) om betalingstjenester og med tilladelse fra den svenske Finansinspektion. I visse tilfælde overføres kapitalen dog i stedet direkte til projektejerens bankkonto uden Zimpler AB’s indblanding. Tessin modtager ikke under nogen omstændigheder ind- eller udbetalinger og administrerer aldrig kapital for andre.

Tilbage