Det er den enkelte projektejer og dennes bestyrelse, som i sin helhed er ansvarlig for investeringen, markedsføring og tilbuddet. Tessin stiller kun et teknisk værktøj samt en opslagstavle til rådighed for projektejeren og har intet ansvar eller indsigt i investeringen, markedsføringen eller tilbuddet.

Investorer, der har spørgsmål om en specifik investering, er velkommen til at benytte den spørgefunktion, der findes på platformen, hvor spørgsmål om investeringen, selskabet og projektoplægget besvares af projektejeren. Investorer har også mulighed for at kontakte Tessins kundeservice, som efterfølgende sender spørgsmålene videre til projektejeren.

Tilbage