De projekter og investeringer, som markedsføres på Tessins platform, er typisk forbundet med en høj risiko. Typisk er der tale om topfinansiering, uden eller med efterstillet sikkerhed, af projekter, der drives af mindre projektejere med meget begrænsede finansielle ressourcer. Stort set alle investeringer, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter ikke accepterer. Det er også grunden til, at det beregnede afkast ofte er usædvanligt højt.

I lyset af ovenstående er de projekter og investeringer, som markedsføres på platformen kun velegnede for ejendomsinvestorer med gode muligheder for at drage fordel af og vurdere det enkelte projekt eller investering. Ejendomsinvestorer uden erfaring bør altid rådføre sig med relevante eksperter såsom finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende.

Tilbage