Præferenceaktier har ofte en lav stemmeværd og indfries til overkurs, hvilket indebærer, at præferenceaktiernes indflydelse over selskabet i praksis er ikkeeksisterende. Dog har alle ejere af præferenceaktier ret til at stemme for deres aktier og ret til at deltage i generalforsamlinger.

Ved emission af gældsbrev har investoren ingen indflydelse på det selskab, som investeringen sker i. Derimod er låntageren aftalemæssigt bundet af at skulle træffe hhv. ikke træffe visse foranstaltninger i overensstemmelse med gældsbrevet samt dets generelle vilkår. Ved emission af gældsbrev overdrager investoren en stor del af sin indflydelse over investeringen til en låneagent, så det nu er agenten, der eksklusivt repræsenterer samtlige långivere over for låntageren i alle væsentlige aspekter, såsom manglende tilbagebetaling, realisering af eventuel pant etc. Bemærk også, at låneagentens forpligtelser om at agere over for låntageren forudsætter visse majoritetsbeslutninger fra långiverne, samt at långiverne garanterer låneagentens omkostninger og salær. De nøjagtige vilkår fremgår af gældsbrevet samt de generelle vilkår til dette.

Tilbage