Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i offentlige eiendommer

Flere investorer velger å investere i offentlige eiendommer på grunn av økt trygghetsfølelse sammenlignet med andre typer eiendomsinvesteringer. Det kan føles tryggere å investere i offentlige eiendommer, fordi det som regel innebærer stabile leietakere, lange leieavtaler samt lavere sårbarhet overfor konjunkturer. Investering i offentlige eiendommer innebærer at du som investor plasserer kapital i eiendommer der det drives ulike former for offentlige tjenester. Eksempler på dette kan være pleie- og omsorgsboliger, skoler eller andre typer offentlige eiendommer. Det er eiendommer som hovedsakelig brukes til skattefinansiert virksomhet. Fordeler med denne typen investeringer er at de offentlige eiendommene ofte har gode forhold og stabile kontantstrømmer, fordi det ofte finnes leietakere som benytter objektene. Investering i offentlige eiendommer er en forholdsvis ny investeringsform for aktører i privat sektor. Dette skyldes at denne typen eiendommer historisk sett utelukkende har vært kommune- og fylkeseid. Både kommune og fylke har av ulike årsaker valgt å selge eiendommene og i stedet å leie disse av spesialiserte eiendomseiere. Eiendomseiere som utvikler og kjøper opp offentlige eiendommer, kan i dag tilby deg som investor å investere i prosjektene sine ved hjelp av forskjellige investeringsmetoder. Disse digitale investeringsmetodene gjør det enklere enn noensinne å investere i offentlige eiendommer, takket være plattformene som er utviklet. Som investor kan du, sammen med andre, investere i offentlige eiendommer ved hjelp av Tessin. Hos Tessin markedsfører ulike virksomheter egne eiendomsprosjekter eller kjøp av eiendommer. Disse virksomhetene kan finansiere prosjektene sine gjennom Tessin, og du som ønsker å investere i offentlige eiendommer kan låne ut pengene dine og få god avkastning på kapitalen. Du investerer i offentlige eiendommer på samme måte som en bank låner ut penger. Les mer om hvordan du investerer ved hjelp av Tessin, og begynn å investere i offentlige eiendommer i dag. Vær oppmerksom på at investering alltid er forbundet med risiko, også når du investerer i offentlige eiendommer. Hvis du ikke har erfaring med å investere i offentlige eiendommer, bør du rådføre deg med en profesjonell rådgiver før du investerer.

Les mer