Invester i mobile leieboliger

Invester i mobile leieboliger og vær med når fremtidens boform for unge skapes. I mange storbyer er det stor boligmangel, og fremtidens boformer vokser kontinuerlig frem. Det er først og fremst unge som rammes av den aktuelle boligmangelen, og etterspørselen etter alternative boformer har derfor økt. Nå finnes det en rekke prosjekter på flere steder, som har fokus på å utvikle flyttbare leieboliger. Det betyr at du som er interessert i å plassere penger i nye former for eiendomsprosjekter, kan investere i mobile leieboliger. Investering i mobile leieboliger kan høres innviklet ut, men alt sammen kan ordnes digitalt. Du som ønsker å investere i mobile leieboliger kan bruke digitale plattformer som Tessin til å søke opp prosjekter som du tror gir god avkastning, og melde din interesse for å investere. Investering i mobile leieboliger innebærer også at du som investor gjør det mulig for f.eks. studenter å bo fleksibelt. Mobile leieboliger er flyttbare eiendommer som ofte inneholder flere mindre leiligheter. Denne typen leiligheter appellerer til aleneboende samt studenter og unge. Hvordan fungerer det å investere i mobile leieboliger? Du må først registrere deg hos Tessin, og deretter kan du lese mer om prosjektene som publiseres på Tessins oppslagstavle. Du kan opprette en konto her. Når du har valgt et prosjekt du vil investere i, har tiden kommet for å reservere andeler. Når du investerer i mobile leieboliger via Tessin, regnes ikke reservasjon av andeler som bindende, men det er en forutsetning for at du skal kunne investere i prosjektet. Hvis du ikke har erfaring med å investere i mobile leieboliger fra før, kan du kontakte en profesjonell rådgiver for å få nærmere informasjon om hva det innebærer å investere i mobile leieboliger, samt fordeler og ulemper. Vær oppmerksom på at investering alltid er forbundet med risiko, og det gjelder også når du velger å investere i mobile leieboliger. Deler av eller hele investeringen din kan gå tapt.

Les mer