Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Kjøp av leieeiendom med kystbeliggenhet

Øystkysten

En eiendomsutvikler med en eksisterende eiendomsbestand på ca. 175 mill. kr låner nå inn kapital for å finansiere fortsatt ekspansjon. Lånet løper over ca. 3-12 måneder med 8 % årsavkastning og sikres med pant i andelsleiligheter samt selvskyldnerkausjon.

KökKök

Översikt

Investera i en fastighetsutvecklare som är verksam inom nyproduktion, förvaltning och utveckling av fastigheter. Koncernen har ett befintligt fastighetsbestånd om ca 175 mkr, med fastigheter belägna runt om i landet.

Bolaget verkar nu för fortsatt expansion med fokus på att utöka sin förvaltningsportfölj och planerar bland annat förvärv av ett befintligt hyresbestånd på den svenska östkusten. Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin i projekten "Nybyggnation av industrihallar i attraktivt läge" och "Trendigt boende nära universitetet". Projekten återbetalades till investerarna under sommaren 2016 respektive sommaren 2018.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr i syfte att delfinansiera kommande fastighetsförvärv. Lånet löper över 3 - 12 mån med möjlighet till amortering efter 3 mån. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med pant i bostadsrätter samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Minsta investering 20 000 kr
  • Befintligt bestånd om ca 175 mkr
  • Två återbetalda kapitalresningar via Tessin