Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Ekspansivt boligfirma i Midt-Sverige

Midt-Sverige

Vær med å skape naturnære boliger samt ta vare på svensk kulturarv i et voksende antall utleieeiendommer i Midt-Sverige.

Översikt

Ett renodlat fastighetsbolag som sedan 2009 äger och förvaltar bostäder i Mellansverige planerar att växa med fastigheter inom samma segment och tar nu in kapital för fortsatta förvärv.

Idag består beståndet av 352 lägenheter och bolaget har en omsättning på ca 21 mkr. Målsättningen är att öka beståndet till cirka 500 lägenheter och nå en omsättning om 35 mkr.

Bolagets strategi är att äga och förvalta fastigheter på flera orter i Mellansverige och bolaget har sedan 2009 byggt upp ett fastighetsvärde om 170 mkr. Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt och målsättningen är att tillhandahålla vackra, naturnära bostäder som är varsamt renoverade och har ett svenskt kulturvärde.

Investeringen löper med en preferensränta om 9 % årligen med en löpande kupongutdelning halvårsvis. Löptiden på investeringen är mellan 18-24 månader.

Bolagets styrkor

  • Sund belåning
  • Upprustat och välskött bestånd