Riskiluokitusmalli toimii näin

FCG Risk & Compliance AB on kehittänyt Tessinin puolesta riskiluokitusmallin, joka antaa sijoittajalle käsityksen yksittäisestä projektista ja sen riskiprofiilista verrattuna muihin alustalla oleviin projekteihin.

Riskiluokituksen malli

Riskiluokittelumallit ovat kollektiivinen nimi erilaisiin menetelmiin, joiden tarkoituksena on arvioida yhdessä odotettua tulevaa lopputulosta. Ne toimivat välineenä johdonmukaisten arvioiden helpottamiseksi, koska taustalla olevia tietoja arvostetaan aina samalla tavalla. Riskiluokittelumalli ei kuitenkaan ole koskaan tosiasia vaan kattava riski-ilmoitus ja tuki päätöksenteolle. Hyvä riskiluokkainen projekti voi päätyä maksukyvyttömyyteen ja heikompien riskiluokkien projektit voivat suoriutua mutkitta.

Mallin perustana ovat Tessinin referenssiprojektit, eikä siten oteta huomioon muita sijoitusvaihtoehtoja, joita sijoittaja voi tehdä ulkopuolisten toimijoiden sijoituskohteissa. Siksi riskiasteikko ei ole verrattavissa muihin sijoitusvaihtoehtoihin.

Menetelmä ja riskiasteikko

Riskiluokitusmenetelmän valinta riippuu useista eri tekijöistä, kuten historiallisten tietojen saatavuudesta ja historiallisista oletuksista. Asiaa koskevien historiallisten tietojen puutteen vuoksi tämä malli on rakennettu ns. Asiantuntijamalliksi. Asiantuntijamalli perustuu asiantuntijalausuntoihin ja asiantuntijoiden kokemus aikaisemmista projekteista on mallin perustana.

Riskiasteikko esitetään neljänä kirjaimena, jossa A viittaa alhaisimpaan riskiin ja C-korkeimpaan riskiin. Riskiluokka D edustaa hankkeita, jotka eivät ole merkityksellisiä sijoituksille, ja niille annetaan suoria alennuksia. Suoran hylkäämisen syyt voivat olla petollisia/muita vakavia taloudellisia rikoksia, jotka johtokunnan jäsenen tekemä tai sisäisen johdon puuttuminen Tessin aikaisempien myyntivoittojen yhteydessä.

Riskiasteikko

A
B
C
D

Hankkeen arvo riskivaiheessa määräytyy sen mukaan, pistemäärä on välillä 1-100, joka luokitellaan tiettyyn luokkaan (A-C). Riskiluokituksen-malli koostuu suurimmasta osasta eri tekijöistä ja on priorisoitu seuraavassa järjestyksessä:

  1. Taustalla oleva vakuus

  2. Vastapuoli

  3. Hankevaihe

  4. Sijoituksen kesto

Taustalla olevan arvopaperin suurin paino on mallissa _ (ylhäällä oleva lista) _, mikä tarkoittaa, että sen oletetaan olevan suurin riski-ajuri. Jokainen riskitekijä koostuu yhdestä tai useammasta muuttujasta, jotka on aggregoitu ja painotettu yhteen saadakseen alipisteet riskitekijää kohti.

Pisteytysarvo 0,45 Taustatekninen suojaus 0,25 Vastapuoli 0,15 Pääomarakenne 0,10 Hankkeen vaihe 0,05 Investoinnin kesto 100

Hankkeen pisteet lasketaan edellä olevasta kaavasta, joka sisältää valitut riskitekijät ja kunkin riskitekijän painon. Riskitekijät, joiden katsotaan vaikuttavan eniten riskiin, saavat siten suuremman painon mallissa.

  • Riskiluokka A: Pisteet 71-100

  • Riskiluokka B: Pisteet 66- 70

  • Riskiluokka C: Pisteet alle 66

Lataa perusteellinen kuvaus riskiluokituksesta.