Miksi Tessiniä tarvitaan?

Monet kiinnostavat kiinteistöhankkeet jäävät toteutumatta rahoituksen puutteen takia. Samalla monet sijoittajat etsivät uusia sijoituskohteita pääomalleen. Kasvava asuntopula osoittaa, että perinteiset rahoitusmallit eivät riitä toteuttaakseen rakennusprojekteja. Tessin-verkkopalvelu yhdistää kiinteistönkehittäjät ja sijoittajat. Joukkorahoituksen avulla toteuttavat yhdessä hankkeita, jotka muutoin jäisivät toteutumatta.

Usein kysytyt kysymykset