Sijoita Asuntoja veden lähellä Etelä-Tukholmassa

Tukholma

Kiinteistökehittäjä rakentaa 19 asuntoa Tukholman eteläpuolelle. Projektille on myönnetty rakennuslupa, ja maarakennustyöt on määrä aloittaa lähiaikoina. Ensimmäinen talotoimitus on suunniteltu huhtikuulle 2019, ja muutto aloitetaan toukokuun aikana. Laina-aika on noin 6–12 kuukautta ja vuosikorko 12 %. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys, rajoitettu omavelkainen takaus sekä osakepantti.

SovrumSovrum

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför ett bostadsrättsprojekt bestående av 19 bostäder ca tre mil söder om Stockholm. Bygglov har beviljats och markarbetet påbörjas inom kort. Den första husleveransen är planerad till april 2019.

Inflyttning sker successivt i takt med att bostäderna färdigställs, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Belåningsgraden i projektet kan därmed begränsas, och lån i förhållande till förväntat projektvärde uppgår till ca 42 %.

Bolaget lånar nu in 12 mkr (med möjlighet till överteckning upp till 15 mkr) i en andra kapitalresning för att delfinansiera projektet. Första kapitalresningen ägde rum under maj 2018. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt, aktiepant samt begränsad proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad
  • Minsta investering 30 000 kr