Sijoita Merellisiä koteja Nackassa – pääoman vahvistaminen 2

Tukholma

Sijoita asuntoprojektiin suositussa Boon kaupunginosassa Nackan kunnassa. Projektille on saatu rakennuslupa, ja rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2017. Laina-aika on 12–14 kuukautta ja vuosikorko 10 %.

Översikt

En bostadsutvecklare verksamt i Stockholmsområdet uppför bostadsrätter i Nacka i Stockholm. Under 2016 omsatte bolaget 40 mkr och prognostiserar en omsättning om ca 70 mkr under 2017.

Bolaget reste kapital under mars 2017 via Tessin för att finansiera den första fasen i projektet. Delfasen bestod av att tillträda fastigheterna, utföra markarbete samt inleda byggnationen. Fastigheterna är nu tillträdda och samtliga markarbeten är slutförda.

Bolaget genomför nu en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av åtta lägenheter och två komplementhus och lånar in ca 13 mkr. Investeringen har en löptid om ca 12 – 14 månader med 10 % årlig avkastning och säkerställs med fastighetspant, andrahandspantsättning av aktier samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Projektet är långt gånget
  • Gediget track-record med projekt i attraktiva lägen
  • Pant i fastighet