Sijoita Kiinteistökonserni laajentaa toimintaansa

Sala

Kiinteistökonserni suunnittelee uusia hankkeita Keski-Ruotsissa. Konserni lainoittaa täyteen vuokrattuja kiinteistöjään mahdollistaakseen tulevat hankinnat. Laina-aika on 48 kk vuosittaisilla osamaksuilla. Vuosittainen korko on 8 %, ja lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys sekä emoyhtiön omavelkainen takaus.

Yleiskuva

Kokenut kiinteistöalan konserni omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä Keski-Ruotsissa. Konserni omistaa yhteensä noin 700 asuntoa ja liiketilaa 24:llä eli paikkakunnalla. Koko kiinteistökannan arvo on noin 400 mkr. Konserni on aikaisemmin toteuttanut kaksi rahoituskierrosta Tessinin kautta, jotka maksettiin takaisin sijoittajille syksyllä 2018 ja syksyllä 2019.

Kyseessä olevan lainan takaisinmaksu tapahtuu konsernin kassavirran kautta, ja lainansaaja aikoo lyhentää lainaa 25 %:lla vuosittain. Konsernin liikevaihto oli noin 33 mkr ja taseen loppusumma 228 mkr viimeisimmässä vuosikertomuksessa. Yrityksen, joka myöntää lainalle omavelkaisen takauksen, taseen loppusumma oli noin 58 mkr.

Yhtiö lainaa nyt 10,5 mkr rahoittaakseen toimintansa laajentamisen uusien kiinteistöhankintojen kautta. Laina-aika on noin 48 kk vuosittaisilla lyhennyksillä, ja vuotuinen korko 8 %. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys sekä emoyhtiön omavelkainen takaus.

Sijoituksen vahvuudet

  • Kiinteistön kiinnitys
  • Konserni vahvalla kassavirralla
  • Kaksi aikaisemmin takaisinmaksettua rahoituskierrosta

Varaa osuutesi

Varaus ei ole sitova, vaan ilmoitat kiinnostuksesi kohteeseen sekä summan, jonka olet suunnitellut sijoittavasi. Saat pian yksityiskohtaisen sijoitusmuistion, rahoituskertomukset sekä digitaalisen joukkovelkakirjan.