Sijoita Pieniä asuntoja Haningessa – toinen vaihe

Tukholma

Sijoita kiinteistökehittäjään, jolla on parhaillaan meneillään 78 pienemmän asunnon kaksivaiheinen projekti Haningessa, Etelä-Tukholmassa.

Översikt

Ett fastighetsbolag som producerar små, yteffektiva och prisvärda bostäder har inlett ett projekt i den nya stadsdelen Vegastaden i Haninge där 78 bostadsrätter ska uppföras.

Projektet innefattar två etapper med bostäder om 1 - 3 RoK ca 400 m från pendeltågstationen, med planerad inflyttning under sommaren 2019. Försäljningen av båda etapperna har påbörjats och bostäderna säljs med bindande förhandsavtal.

Bolaget har tidigare gjort emissioner via Tessin och har ett stort antal preferensaktieägare. Den aktuella emissionen avser preferensaktier i moderbolaget om ca 6 mkr, med en årlig avkastning om 12 % och har en löptid på ca 31 månader.

Projektets styrkor

  • Stor andel sålda med bindande förhandsavtal
  • 12 % årlig avkastning
  • Minsta investering 30 000 kr