Sijoita Tessinin lainasalkku 2020:3

2020:3

Tessin lanseeraa uuden lainasalkun, joka mahdollistaa sijoittamisen seitsemään olemassa olevaan lainaan, joiden vakuutena on kiinteistön kiinnitys. Lainasalkun yksittäiset lainat ovat olleet avoinna sijoituksille Tessinin alustan kautta vuoden 2019/2020 aikana, ja jokaisella lainalla on oma juoksuaikansa. Lainasalkun vuosittainen korko on noin 8 %.

Yleiskuva

Tessinin uusi lainasalkku on tarjolla! Voit rakentaa monipuolisen salkun ja näin ollen hajauttaa riskin pienemmällä pääomalla, kuin mitä yksittäisiin lainoihin sijottaminen vaatii. Salkku sisältää seitsemän olemassa olevaa lainaa, joiden vakuutena on kiinteistön kiinnitys. Lainoilla on vaihtelevat juoksuajat, erilaiset kiinteistö- tai projektityypit, vaihtelevat maantieteelliset sijainnit sekä toisistaan riippumattomat lainansaajat.

Käytännössä sijoitus lainasalkkuun tarkoittaa sitä, että ostat osuuksia olemassa olevista lainoista Tessin Nordic AB:lta (publ), joka vuorostaan on ostanut lainat pääomakumppaniltaan, joka on rakentanut lainasalkun vuoden 2019/2020 aikana. Sijoittajana saat oston yhteydessä osasi lainasalkun sisällä olevista yksittäisistä lainoista sis. kertyneet korot, pääoman sekä luottoriskin.

Sijoitustavoitteena on noin 8 mkr ja mahdollisuutena ylimerkintä noin 13 mkr asti. Lainasalkun vuosittaisen koron lasketaan olevan noin 8 % hallintokulujen jälkeen mutta ennen mahdollisia viivästyskorkoja tai luottotappioita. Jokaisen lainan juoksuaika on yksilöllinen, ja koronmaksut, mahdolliset lyhennykset sekä takaisinmaksut tapahtuvat juoksevasti sitä mukaa, kun lainat erääntyvät.

Salkun vahvuudet

  • Kiinteistön kiinnitys
  • Takaisinmaksu juoksevasti
  • Monipuolinen salkku - riskin hajautus

Varaa osuutesi salkusta

Varaus ei ole sitova, vaan ilmoitat kiinnostuksesi salkkuun sekä summan, jonka olet suunnitellut sijoittavasi. Saat pian sähköisen sopimuksen allekirjoitettavaksi.