Tessin Nordic AB (publ) • 2022:1

Sijoita Tessins Låneportfölj 2022:1

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av fyra befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020/2021 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 6,35 %.

Översikt

Ta del av ett väldiversifierat investeringsalternativ genom en mindre investering än vad som krävs för att uppnå samma riskspridning med separata investeringar. Låneportföljen består av fyra befintliga lån säkerställda med fastighetspant, varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper spridda geografiska placeringar samt av varandra oberoende låntagare.

I praktiken innebär en investering i låneportföljen att du som investerare köper andelar av befintliga lån från en kapitalpartner som företräds av Tessin Capital AB. Som investerare övertar du i samband med köpet andelar av portföljens underliggande lån, inklusive upplupna räntor, kapitalbelopp samt kreditrisk.

Investeringsmålet uppgår till ca 5,36 mkr och Låneportföljens årsavkastning beräknas uppgå till ca 6,35 %, beräknat efter avgifter men före eventuella kreditförluster och dröjsmålsräntor. Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, eventuella amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning.

Portföljens styrkor

  • Fastighetspant
  • Diversifierad investering
  • Löpande ränteutbetalningar och återbetalningar

Rahoituskierroksen kesto yhteensä 2 päivää
5 340 000 SEK
Sijoittajien lukumäärä
105
Sijoitustyyppi
Laina
Juoksuaika
Individuella löptider
Vuotuinen tuottotavoite
ca 6,35 %
Minimisijoitus
30 000 SEK

Projekti on päättynyt, eikä varauksia oteta enää vastaan.