Tessin Nordic AB (publ) • 2022:1

SijoitaTessins Låneportfölj 2022:1

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av fyra befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020/2021 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 6,35 %.
Rahoituskierroksen kesto yhteensä 2 päivää
5 340 000 SEK
Sijoittajien lukumäärä
105
Sijoitustyyppi
Laina
Juoksuaika
Individuella löptider
Vuotuinen tuottotavoite
ca 6,35 %
Minimisijoitus
30 000 SEK

Projekti on päättynyt, eikä varauksia oteta enää vastaan.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.