Sijoita Kysyttyjä asuntoja Kalmarinsalmella

Borgholm

Kiinteistökehittäjä rakentaa 39 asuntoa kahdessa vaiheessa Pohjois-Öölantiin. Ensimmäisen vaiheen asunnot on loppuunmyyty ja toisen vaiheen rakennustyöt aloitetaan lähiaikoina, ja jo noin 50 potentiaalista ostajaa on ilmoittanut kiinnostuksestaan. Laina-aika on noin 16–20 kuukautta ja vuosikorko 10 %. Lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys ja omavelkainen takaus.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 39 bostadsrätter på norra delen av Öland. Bostäderna uppförs i två etapper där etapp 1 är slutsåld och planeras stå inflyttningsklar till maj 2019. I samband med att etapp 1 slutförs påbörjas arbetet med den andra etappen, där det redan inkommit ca 50 intresseanmälningar.

Utöver utvecklingen av det nya bostadsområdet i Halltorp har bolaget även förvärvat en närliggande herrgård, som för närvarande genomgår en totalrenovering och byggs om med fler rum, ny restaurang och en SPA-anläggning. Delar av herrgården öppnar igen för allmänheten under våren 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att delfinansiera byggnationen av etapp 2 samt renoveringen av herrgården. Lånet löper över ca 16 - 20 mån med 10 % årsränta och säkerställs med proprieborgen och fastighetspant (både i fastigheten omfattande herrgården samt i tomterna för etapp 1 & 2).

Projektets styrkor

  • Pant i befintlig fastighet
  • Etapp 1 slutsåld och nära färdigställande
  • Stort intresse för etapp 2 - ca 50 intresseanmälningar