Sijoita Vuokra-asuntoja lähellä Karlstadin yliopistoa

Karlstad

Sijoita 212 opiskelija-asunnon rakennusprojektiin Värmlannissa. Laina-aika on 14–20 kuukautta ja vuosikorko 11 %. Lainan vakuudeksi myönnetään tontin vuokraoikeuden kiinnitys, osakepantti ja omavelkainen takaus.

Översikt

En bostadsutvecklare planerar att uppföra 212 studentlägenheter i Värmland. Markarbetet väntas inledas under oktober 2018 och inflyttning är planerad till Q4 2019.

Bolaget har för avsikt att sälja projektet efter färdigställandet och i dagsläget pågår slutförhandlingar med en potentiell köpare. En skriftlig avsiktsförklaring väntas tecknas under Q4 2018. Projektet har även beviljats statligt investeringsstöd om ca 30 mkr, vilket utbetalas när projektet är genomfört.

Koncernen innehar ett större fastighetsbestånd i Stockholm, som planeras att upprustas samt konverteras om till bostäder. Beståndet har värderats till 319 mkr (värdetidpunkt maj 2018).

Bolaget lånar nu in upp till 14 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper över 14 - 20 mån med 11 % årsränta och säkerställs med pant i tomträtt, aktiepant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Beviljat statligt investeringsstöd
  • Pant i tomträtt
  • Koncern med större fastighetsbestånd