Sijoita Myytyjä asuntoja Haningessa – vaihe 1

Tukholma

Sijoita kiinteistökehittäjään, jolla on meneillään asuntohanke Haningessa, eteläisessä Tukholmassa. Hanke käsittää 78 asuntoa. Ensimmäiseen vaiheen ennakkomyynti on päättynyt, ja 70 % asunnoista on merkitty. Lainan vuosikorko on 11 %.

Översikt

Ett fastighetsbolag med målsättningen att skapa moderna, yteffektiva och prisvärda bostäder, har inlett produktionen av ett projekt i den nya stadsdelen Vegastaden i Haninge.

Bostäderna ska bestå av små, funktionella lägenheter och inriktar sig mot unga vuxna. Bolaget bygger 78 yteffektiva bostäder om 1 - 3 RoK, med planerad inflyttning under sommaren 2019. Inflyttningen sammanfaller även med öppningen av den nya pendeltågsstationen i Haninge, belägen ca 400 m från projektet

Det inledande arbetet med projektet delfinansierades med en kapitalresning via Tessin i juni 2017 på ca 10 mkr. Bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier i moderbolaget med en årsavkastning på 11 %. Syftet med emissionen är att delfinansiera färdiggställandet av projektet. Försäljningsstart är planerad till 27 augusti 2017.

Investeringen omfattar en emission om 9,75 mkr (med möjlighet till överteckning upp till 14,63 mkr) och har en löptid om 34 månader.

Projektets styrkor

  • Etapp 1 försålt till 70 %
  • Track-record med projekt i attraktiva lägen
  • 11 % årlig avkastning