Sijoita Hoivakiinteistöjä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla

Mälarinlaakso ja Göteborg

Sijoita kasvavaan yhtiöön, jolla on kiinteistöjä hoitoalalla. Kaikki kiinteistöt on vuokrattu 20 vuoden vuokrasopimuksilla. Laina-aika on noin 6–18 kuukautta, ja korko maksetaan puolen vuoden välein. Vuosikorko on enintään 10 %, ja lainan vakuudeksi annetaan kiinteistön kiinnitys ja omavelkainen takaus.

Översikt

Ett fastighetsbolag som är inriktat på utveckling, förvärv och uthyrning av vårdfastigheter i Mälardalen och Göteborgsområdet. Efterfrågan på denna typ av vårdboende är stor och enbart i Mälardalsregionen saknas över 500 vårdplatser.

Bolaget äger sex fastigheter som värderas till ca 66 mkr. Samtliga lokaler är fullt uthyrda med långa hyreskontrakt och de årliga intäkterna uppgår till ca 7,3 mkr med en direktavkastning på ca 11 %. Koncernen planerar att avyttra två befintliga vårdverksamheter under 2019 och medlen avses att användas till återbetalning av lånet enligt erbjudandet.

För att möjliggöra fortsatt tillväxt lånar nu bolaget in ca 13 mkr för att lösa preferensaktier som emitterades under bolagets uppbyggnadsfas. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetsbestånd om ca 66 mkr
  • Befintliga vårdboenden med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant