Näin inflaatio vaikuttaa sijoituksiisi

Näin inflaatio vaikuttaa sijoituksiisi

Inflaatio syö takuuvarmasti sijoittamattomia rahojasi. Rahojen arvo laskee jatkuvasti sitä mukaa kun tavaroiden ja palvelujen hinnat sekä palkat nousevat – rahoille saa siis vähemmän vastinetta. Inflaatio kannustaa näin ollen sijoittamiseen, mutta voittajia ovat siinä lainanottajat, jotka pystyvät maksamaan lainansa takaisin summalla, joka on reaalisesti pienempi kuin lainan määrä sen ottohetkellä.

Ruotsin keskuspankki Stefan Ingvesin johdolla ja myös muiden maiden keskuspankit tekevät parhaansa saavuttaakseen asettamansa inflaatiotavoitteet. Inflaation tarpeellisuudesta keskustellaan kuitenkin jatkuvasti. Sitä puoltaa se, että vakaa ja hidas inflaatiovauhti lisää talouden ennustettavuutta ja antaa paremmat edellytykset hyvälle talouskehitykselle. Inflaatio kuitenkin vaikuttaa myös siihen, miten yksityishenkilöt tarkastelevat omaa talouttaan ja sijoituksiaan.

Mitä on inflaatio?

Rahan määrä ei ole vakio, sillä keskuspankit ja tavalliset pankit laskevat jatkuvasti liikkeeseen rahaa, kun ne myöntävät lainoja. Näin kierrossa oleva rahamäärä kasvaa, minkä seurauksena rahan arvo laskee, mikä puolestaan nostaa hintatasoja. Inflaatio määritellään hintojen nousuksi, joka johtaa rahan arvon alenemiseen. Tämä näkyy siten, että ostaja saa kaupassa jonkin ajan kuluttua samalla summalla vähemmän tuotteita.

Tessin

Tessin on Pohjoismaiden suurin kiinteistöalan joukkorahoitusalusta, jossa on 45 000 rekisteröityä jäsentä. Ajatuksena on yhdistää potentiaaliset kiinteistöhankkeet, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi rahoitusta sijoittajien kanssa, joilla on halua sijoittaa kohtuullisella tuotolla. Perustamisestaan lähtien Tessin on nostanut yli 1,5 pääomaa, jotka on jaettu keskenään yli 110 hankkeeseen.

Rekisteröidy Täällä!

Jokainen hinnannousu yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole välttämättä merkki inflaatiosta. Öljyn hinnannousu johtuu vähentyneestä tarjonnasta, mikä voi puolestaan johtaa hintatason nousuun, kun kuljetuskustannukset nousevat. Hinnannousun katsotaan olevan inflaatiota, kun hintatasojen nousu on yleistä ja pitkäaikaista.

Inflaatiota mitataan yleensä kuluttajahintaindeksin muutoksilla. Suomessa inflaatiota mittaa tilastokeskus, ja indeksi kattaa suuren määrän kotitalouksien kuluttamia tuotteita. Euroopan keskuspankin tavoitteena on kahden prosentin vuotuinen inflaatio.

Inflaatio vähentää reaalituottoa

Inflaation seurauksena rahojesi ja myös tuottosi arvo on vähäisempi kuin mitä paperilla näyttää. Sijoituksen tuottoa tarkasteltaessa erotetaan toisistaan nimelliskorko ja reaalikorko. Esimerkiksi Tessinissä sijoitukselle ilmoitettu korko on nimelliskorko, kun taas reaalikorolla tarkoitetaan tuottoa inflaatiokorjauksen jälkeen.

Toisin sanoen jos sinulle luvataan kymmenen prosentin vuosituotto ja keskuspankki saavuttaa kahden prosentin inflaatiotavoitteensa, reaalituottosi (reaalikorkosi) on kahdeksan prosenttia.

Se, että sijoituksesi arvo on reaalisesti pienempi kuin mitä sovittu korko antaa ymmärtää, ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitäisi olla sijoittamatta sen vuoksi, että tuotto on pienempi inflaatiokorjauksen jälkeen. Sijoittaminen on nimittäin paras suoja inflaation vaikutuksia vastaan, sillä rahojen arvo laskee, jos niitä vain pitää patjan alla.

Inflaation positiiviset vaikutukset

Inflaatiolla on toisaalta myös positiivisia vaikutuksia, joista hyötyvät etenkin lainanottajat. Voittajiin kuuluvat asuntovelalliset, valtio (valtionvelan suhteen) ja projektinomistajat, sillä ne maksavat lainansa takaisin reaalisesti pienemmällä summalla. Mitä pidempi lainan juoksuaika on, sitä enemmän inflaatio hyödyttää lainanottajaa.

Projektinomistajalle inflaatio on näin ollen positiivinen ilmiö. Projektin rahoittamiseksi otetun lainan takaisinmaksusumma on sen ansiosta reaalisesti hieman pienempi. Toisin sanoen inflaatio on osaltaan erinomainen peruste projektin toteuttamiselle, sillä projektin alkuvaiheen kustannusten arvo laskee, kun ne myöhemmin maksetaan, mikäli maksusuoritukset ovat inflaatiokorjattuja.

Alhaisella inflaatiovauhdilla on kuitenkin vähäinen vaikutus lyhyellä aikavälillä. Yleensä sitä ei edes mainittavasti huomaa, sillä palkat, korot ja tuotteiden hinnat nousevat samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että tuloilla saa yhä edelleen saman määrän tuotteita ja ostovoima pysyy näin samana.

Inflaatiota ei pääse karkuun

Tosiasia on, että inflaatiossa häviää se, joka makuuttaa rahoja patjan alla eikä laita niitä töihin. On myös syytä mainita, että verot maksetaan aina nimellistuotosta (inflaatio vähennettynä), ei reaalituotosta, joten pienituottoinen sijoitus voi todellisuudessa olla inflaation ja verojen jälkeen tappiollinen.

Toisaalta inflaatiota on periaatteessa mahdoton päästä karkuun, ellei sijoitusta tehdä toisessa maassa, jossa inflaatiovauhti on hitaampi. Useimmissa länsimaissa inflaatiotavoite on kuitenkin 2 prosenttia vuositasolla.

Mutta niin kauan kuin inflaatiovauhti pysyy vakaana, se mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun ja ennustettavuuden. Näin voit helposti laskea tuottosi ja tulevan suhteellisen ostovoimasi, sikäli kuin tuotto ylittää inflaatiovauhdin. Sijoittaminen hyvätuottoiseen kohteeseen on näin ollen ainut aseesi estää inflaatiota syömästä omaisuuttasi


Haluatko itsekin mukaan kiinteistösijoituksen maailmaan? Rekisteröidy Tessiniin ja saat tietoa uusista sijoitus mahdollisuuksista ja päivityksiä viimeisimmistä kiinteistömarkkinoiden uutisista.


Voit myös tykätä: