Kaksinumeroinen Korko - Sijoittaminen kiinteistöalalla

Kaksinumeroinen Korko - Sijoittaminen kiinteistöalalla

Alhainen korkotaso ja tiukka luotonanto on osa nykypäivää. Investoimalla kiinteistöhankkeisiin voit välttää osakemarkkinoiden heilahtelut, mutta silti ansaita tuottoa ainakin 8-12%. Tessinin alustan kautta sijoittajat ovat osallistuneet satoihin kiinteistöhankkeisiin.

Tessinin toimitusjohtaja, Jonas Björkman, on aina ollut kiinnostunut kiinteistösijoittamisesta. Mutta, niin kuin moni muukin yksityissijoittaja, hän on tuntenut itsensä hieman syrjäytyneeksi markkinoilta. Sijoittaakseen kiinteistöihin, yksityisellä sijoittajalla tulisi olla tarpeeksi pääomaa, sekä pääsy suljettuihin verkostoihin.

Tessinin ideana on alusta asti ollut antaa yksityisille sijoittajille mahdollisuus sijoittaa kiinteistöhankkeisiin ilman välittäjiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Vuodesta 2014 lähtien Tessin on kerännyt sijoittajilta yli 174 miljoonaa euroa, jotka on jaettu kutakuinkin yli 166:een hankkeeseen.

Tessin

Tessin on Pohjoismaiden suurin kiinteistöalan joukkorahoitusalusta, jossa on 45 000 rekisteröityä jäsentä. Ajatuksena on yhdistää potentiaaliset kiinteistöhankkeet, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi rahoitusta sijoittajien kanssa, joilla on halua sijoittaa kohtuullisella tuotolla. Perustamisestaan lähtien Tessin on nostanut yli 1,5 pääomaa, jotka on jaettu keskenään yli 110 hankkeeseen.

Rekisteröidy Täällä!

Kasvava pääoma tuottaa hyvin

Vaihtoehtoisten rahoituslähteiden tarve on kasvanut huomattavasti Basel III- säännöksen käyttöönoton yhteydessä. Uudet säännökset yhdistettynä nykyiseen markkinatilanteeseen ovat johtaneet siihen, että pankkien antama luotto rakennushankkeisiin on kiristynyt.
Tämä tarkoittaa sitä, että nykypäivän kiinteistön kehittäjillä on oltava enemmän pääomaa saadakseen lainan pankista. Tessinin jäsenet ovat ratkaisevia tekijöitä kyseisten hankkeiden toteuttamiselle, joten kiinteistökehittäjät ovat valmiita maksamaan suhteellisesti korkeampaa, 8-12%, korkoa.

Vuokra-asunnoista leikkikenttiin ja tuulitunneleihin

Tessinin käyttäjät ovat yhdessä sijoittaneet mm. yksityisiin asuntoihin, julkisiin kiinteistöihin, teollisuushalleihin, leikkikenttiin, sekä tuulitunneleihin. ’’Rahoituksemme eivät sovi ainoastaan pienille ja keskisuurille kiinteistön kehittäjille, vaan niiden lisäksi suuremmille vakiintuneille yrityksille. Näin pystymme nopeuttamaan rakentamista ’’, kertoo Jonas Björkman.

Tavoitteemme on sekä tarjota laaja valikoima kiinteistö sijoituskohteita, että antaa sijoittajille mahdollisuus valita tuoton määrä, riskitaso ja sijoitusaika itse. Voidakseen sijoittaa Tessinin kautta hankkeisiin, on henkilön sijoitettava vähintään 1 000-5 000 Euroa tai 10 000-50 000 Ruotsin kruunua. Alustamme kautta otetut lainat ovat vakuudellisia, usein kiinnitysten ja takuiden kautta. ’’Hylkäämme hankkeet, jotka eivät täytä vaatimuksia. Samalla olemme kuitenkin tietoisia siitä, että tuottoisia mutta täysin riskittömiä sijoituksia ei ole olemassa ’’, kertoo Jonas Björkman.

Vastaanotto on ollut positiviinen, ja Tessinillä on tällä hetkellä yli 49 000 aktiivista jäsentä, jotka ovat yhdessä sijoittaneet miljoonia euroja kiinteistöalaan. Tämä on tehnyt Tessinistä Pohjoismaiden suurimman joukkorahoitusalustan. ’’Olemme kuluneen vuoden aikana kokeneet useita ratkaisevia virstanpylväitä, muun muassa miljardin kruunun saavutuksen sijoituksissa yhteensä. Vuonna 2019 olemme keskittyneet laajentumiseen Suomeen, ja maaliskuun lopussa julkaisimme sivuillamme ensimmäisen suomalaisen projektin. Tavoittelemme hyvin kunnianhimoisia tuloksia, mutta katsoen Tessinin nykyistä tahtia, tavoitteemme ovat hyvin realistisia’’, sanoo Jonas Björkman.

Voit myös tykätä: