EU-vaalit 2019 – mitä EU tekee kiinteistösijoittajien hyväksi

EU-vaalit 2019 – mitä EU tekee kiinteistösijoittajien hyväksi

23.–26. toukokuuta 2019 järjestetään Europarlamenttivaalit. Euroopan parlamentti on EU:n elin, jonka kokoonpanoon ja seuraavan viiden vuoden politiikkaan EU-kansalaiset voivat vaikuttaa äänestämällä vaaleissa. Monien huulilla onkin nyt kysymys ”Mitä EU tekee?”. Tämä on tärkeä kysymys, joten tarkastelemme tässä neljää sijoittajiin ja kiinteistöalan toimijoihin vaikuttavaa seikkaa, joita EU on muuttanut ja etenkin parantanut. Äänestä siksi EU-vaaleissa toukokuussa.

Ruotsissa vuosi 2018 oli suuri vaalivuosi ja hallituksen muodostaminen kesti kauan. Nähtäväksi jää, tuleeko vaalivuodesta 2019 yhtä dramaattinen.

Toukokuun 23.–26. päivänä EU-kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla Euroopan parlamentin, joka on Euroopan unionin neuvoston ohella toinen EU:n lainsäädäntöelimistä. Äänestämällä EU-kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n ja siten merkittävästi myös sen jäsenmaiden seuraavien viiden vuoden politiikkaan monilla osa-alueilla.

Tessin

Tessin on Pohjoismaiden suurin kiinteistöalan joukkorahoitusalusta, jossa on 45 000 rekisteröityä jäsentä. Ajatuksena on yhdistää potentiaaliset kiinteistöhankkeet, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi rahoitusta sijoittajien kanssa, joilla on halua sijoittaa kohtuullisella tuotolla. Perustamisestaan lähtien Tessin on nostanut yli 1,5 pääomaa, jotka on jaettu keskenään yli 110 hankkeeseen.

Rekisteröidy Täällä!

Viime aikoina kuuma puheenaihe EU:ssa on ollut Brexit eli Ison-Britannian ero Euroopan unionista. Tosiasia on, että se on ollut sitä vastoin suuri näyteikkuna ja hyvää markkinointia EU:lle ja yhteistyön jatkamisen hyödyille – tai pikemminkin sen suhteen, mistä EU:n ulkopuolelle jättäydyttäessä jäädään paitsi.

Pääoman ja kansalaisten vapaa liikkuvuus on ollut yksi EU-yhteistyön kulmakivistä. EU on myös aikaansaanut monia parannuksia sijoittajien ja asuntomarkkinoiden kannalta. Seuraavassa on lyhyt katsaus neljään tärkeimpään muutokseen, jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä kovin tunnettuja. Ne ovat MiFID II, rakennusten energiavaatimuksista ja -tehokkuudesta annettu direktiivi, PSD2 sekä direktiivi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista.

MiFID II

EU on parantanut kuluttajien asemaa ehkä selkeimmin osakemarkkinoilla ja säästämiseen liittyen. Tällä osa-alueella on monia direktiivejä ja asetuksia, jotka sääntelevät muun muassa sisäpiirikauppoja, rahastokaupan yhteydessä edellytettäviä avaintietoesitteitä sekä pankki- ja säästötilien talletussuojaa.

Yksi eniten sijoittajiin vaikuttaneista direktiiveistä on ollut MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), joka astui voimaan 3. tammikuuta 2018. Jotkut ovat varmasti huomanneet, että tämän sääntelyn johdosta yhdysvaltalaisia ETF:iä ei voi enää ostaa esimerkiksi ruotsalaisten meklarien kautta. Tämä johtuu siitä, että ETF:ien tarjoajat eivät enää anna sijoittajille riittävästi tietoja eurooppalaisen sääntelyn mukaisesti – monia näistä ETF:istä ei tosin ole edes suunnattu kuluttajille.

MiFID II on vahvistanut voimakkaasti juuri erityisesti kuluttajansuojaa. Tämä sääntely nimittäin kieltää rahoitusneuvojia antamasta neuvoja komissiotoimeksiantona, eli rahoitusneuvoja ei saa saada palkkiota tuotteiden suosittelemisesta ilman, että hän ilmoittaa asiakkaalle, että hän saa maksun tuotteen tarjoajalta (kuten rahastoyhtiöltä). Tarkoituksena oli poissulkea mahdolliset neuvonantajien eturistiriidat.

Sääntelyn toisena tärkeänä tavoitteena oli lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä kuluttajien kannalta tuomalla sijoittajan tietoon kaikki sijoitukseen liittyvät kustannukset ja tuomalla esiin myös kaikki piilokulut. Tästä on ollut paljon etua yksityissäästäjille, ja se on osa EU:n vapaata liikkuvuutta, minkä aktiiviset sijoittajat huomaavat kotoa käsin.

Direktiivi rakennusten energiavaatimuksista ja -tehokkuudesta

Toisena on vuorossa direktiivi, joka liittyy läheisimmin kiinteistöalaan, eli päivitetty rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka astui voimaan heinäkuussa 2018. Rakennusala on eniten energiaa Euroopassa eniten energiaa Euroopassa kuluttava toimiala (noin 40 prosenttia kaikesta kulutuksesta), joten tämä direktiivi on ensimmäinen vaihe sääntelypaketissa, jossa on yhteensä kahdeksan vaihetta. Sääntelyjen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian käyttöä kaikkialla Euroopassa.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa suoraan hiilidioksidipäästöihin. Siksi EU haluaa lisätä älykkään tekniikan käyttöä uusissa rakennuksissa mutta myös edistää nykyisen rakennuskannan kunnostamista.

Projektinomistajien ja rakennuttajien kannalta direktiivi merkitsee sitä, että kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia 31. joulukuuta 2020 alkaen. Lisäksi kaikilla myytävillä ja vuokrattavilla asunnoilla on oltava energiatodistus. Näin pyritään parantamaan esimerkiksi lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen energiatehokkuutta sekä myös edistämään paikalla tuotettua energiaa esimerkiksi aurinkokennojen ja tuulivoiman avulla.

Toinen maksupalveludirektiivi – PSD2

Toinen maksupalveludirektiivi (Payment Services Directive 2, PSD2) on herättänyt paljon huomiota fintech-sektorilla ja pankkialalla. Direktiivi on hyödyttänyt kuluttajia ja sijoittajia erityisesti kahdella tavalla.

Ensinnäkin PSD2 on pakottanut pankit avaamaan asiakastietonsa muille toimijoille (tietysti edelleen pankkisalaisuutta noudattaen). Toisin sanoen voit asiakkaana halutessasi sallia, että fintech-yhtiö, jonka tuotteita käytät, voi pyytää pankkitiliäsi ja talouttasi koskevia tietoja. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat Tink ja muut sovellukset, jotka auttavat yksityishenkilöitä seuraamaan omaa talouttaan.

Toinen PSD2:n tuoma mutta vähemmän tunnettu parannus yksityishenkilöiden kannalta on kulujen sääntely rajat ylittävän maksamisen yhteydessä. Ennen uudistusta ei ollut epätavallista, että rajat ylittävän maksamisen (sekä saapuvien että lähtevien maksujen) yhteydessä veloitettiin 50 kruunun maksu. Lisäksi maksun vastaanottaja/lähettäjä on voinut aiemmin pakottaa sinut vastaamaan kaikista maksamiseen liittyvistä kuluista.

PSD2:n myötä maksu on rajat ylittävän maksamisen yhteydessä huomattavasti pienempi EU-alueen kaikissa valuutoissa (ei vain euroissa) ja kaikki rajat ylittävästä maksamisesta aiheutuvat maksut on jaettava vastaanottajan ja lähettäjän kesken. Tämä lisää huomattavasti yksityishenkilöiden oikeuksia ja vahvistaa kuluttajansuojaa, kun lähetät rahaa muihin EU-maihin.

Direktiivi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

EU:n sisäiset asuntolaina- ja luottomarkkinat ovat erittäin sirpaloituneet, ja toimijoiden on usein vaikeaa toimia rajojen yli. Sääntely voi yhdenmukaistua koko EU:ssa pitkällä aikavälillä, mutta toistaiseksi siellä tyydytään laatimaan keskeistä sääntelyä, joka vahvistaa kuluttajien oikeuksia tämän yhden elämän suurimman hankinnan rahoittamisessa. Tämä on toteutettu ennen kaikkea asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista nnetulla direktiivillä. Tietty standardisointitaso on jo saavutettu, mikä lisää toisaalta kuluttajansuojaa ja toisaalta mahdollisuuksia asettua asumaan toiseen EU-maahan.

Lyhyesti sanottuna tämä sääntely tehostaa kuluttajansuojaa asuntolainamarkkinoilla. Säännökset eivät ole samat kaikissa jäsenmaissa, koska jokaisella maalla on mahdollisuus mukauttaa direktiivi omaan lainsäädäntöönsä ja omiin markkinoihinsa. Sääntelyn tärkein saavutus on se, että lainaehtoja koskevat tiedot tulee esitellä lainanottajalle selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta lainanottaja voi tehdä päätöksensä niiden pohjalta harkitusti ja jotta hänelle ei tule myöhemmin negatiivisia yllätyksiä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa lyhennysväli, korko, muut maksut sekä ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot. Nämä tiedot on esitettävä lainanottajalle kaikissa EU:n jäsenmaissa.

EU:n sääntely käsittää monia eri osa-alueita ja toimialoja, ja ihmisten onkin usein vaikea pysyä selvillä kaikista EU:n säännöksistä ja tuista, jotka vaikuttavat suoraan yksityishenkilöihin ja kuluttajiin ja parantavat näiden asemaa. Joskus jotkut aloitteet saavat paljon näkyvyyttä tiedotusvälineissä, kuten tuleva kellojen siirtelystä luopuminen, mutta monet aloitteet ja toimet jäävät paljon vähäisemmälle huomiolle.

Siihen asti, kun vaalihuoneistot sulkeutuvat 26. toukokuuta 2019, sinulla on mahdollisuus hakea lisätietoa EU:sta ja siitä, miten se pyrkii avaamaan rajoja sijoituksille ja parantamaan rahoitusmarkkinoiden kuluttajansuojaa. Ennen kaikkea voit kuitenkin vaikuttaa siihen, miten EU pyrkii jatkossa parantamaan kansalaistensa elämää.


Ota yhteys rahoitusneuvojaamme jo tänään, niin kerromme, mitä ratkaisuja voimme tarjota sinulle, tai lue lisätietoja osoitteesta Tessin.com.


Voit myös tykätä: