Vilka lån omfattas av inlösen?

Inledningsvis kommer Tessin Market endast att ställa pris på ett antal utvalda lån i syfte att utvärdera intresse, funktionalitet och prissättning. De utvalda lånen är en blandning av sådana som är försenade och sådana som belöper enligt plan.

Ambitionen är att Tessin Market på sikta ska kunna ställa ett förutbestämt pris på samtliga utestående lån innebärande att långivaren vid varje given tidpunkt ska kunna välja att inlösa sina lån via en automatiserad process. Lån som förfallit till betalning, riskerar förseningar eller uppvisat andra avvikelser kommer dock att prissättas individuellt.

Till vanliga frågor