Vem är det som löser in lånen?

Tessins helägda dotterbolag Tessin Capital är motpart i inlösenförfarandet genom att agera kommissionär för den kapitalpartern som visat intresse för att ta över lånet. Tessin Capital förvärvar alltså alltid låneandelarna för annans räkning.

Till vanliga frågor