Varför är tiden för att signera överlåtelseavtalet begränsad och är det möjligt att återuppta en ej slutförd signering?

För att det finns ett maximalt belopp som kan inlösas av varje lån, innebärande att det i normalfallet är ett begränsat antal långivare som har möjlighet att acceptera erbjudandet innan det stänger. Ett överlåtelseavtal som inte signerats inom 30 minuter förfaller i syfte att ge andra långivare möjligheten att acceptera erbjudandet.

För det fall erbjudandet inte fulltecknats så finns det möjlighet att återuppta en ej slutförd signering.

Till vanliga frågor