När och var betalas inlösensumman ut till säljande långivare?

Inlösensumman utbetalas till det bankkonto som du angett på Tessins plattform inom 5 bankdagar.

Till vanliga frågor