Kan jag förvara mina preferensaktier i en kapitalförsäkring (KF), investeringssparkonto (ISK) eller på en aktiedepå?

I dagsläget är det inte möjligt att placera onoterade aktier i en ISK.

Sammanfattningsvis tillåter inte ISK:

  • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier.

  • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än tio procent av rösterna eller kapitalet.

  • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Vid en eventuell notering kan innehavet placeras i ISK eller kapitalförsäkring. Om fastighetsbolaget planerar notering framgår detta i projektbeskrivningen.

Till vanliga frågor