Hur gör man för att överlåta sina skuldebrev?

Som utgångspunkt kan skuldebreven inte överlåtas då de omfattas av ett uttryckligt övelåtelseförbud.

Till vanliga frågor