Hur gör man för att överlåta sina preferensaktier eller skuldebrev?

Investeraren kan normalt sett inte överlåta tecknade preferensaktier, dels för av att preferensaktierna kan omfattas av olika typer av överlåtelseförbehåll och dels för att de inte är noterade på någon börs eller marknadsplats och att det därmed inte finns några köpare.

Vad gäller skuldebrev så kan de aldrig överlåtas då de alltid omfattas av ett uttryckligt överlåtelseförbud.

Till vanliga frågor