Hur funkar det?

Långivare i berörda lån får information om inlösenerbjudandet via e-post. Erbjudandet finns även i inloggat läge på plattformen under ”Mina investeringar”, klicka in på aktuellt projekt och sedan på ”Förtidsinlösen”. Om väljer att acceptera erbjudandet så undertecknar du ett överlåtelseavtal med ditt Bank-ID via Scrive. Inlösensumman överförs sedan till det bankkonto som du angett på Tessins plattform inom 5 bankdagar. Notera att inlösenerbjudandet är begränsat i tid samt att det finns ett maximalt belopp som kan inlösas av varje lån, innebärande att det i normalfallet är ett begränsat antal långivare som har möjlighet att acceptera erbjudandet innan det stänger.

Till vanliga frågor