Hur förvarar jag mina preferensaktier?

Efter att en emission av preferensaktier är registrerad så upptas preferensaktierna i bolagets elektroniska aktiebok som förs av Nordiska värdepappersregistret (NVR). Du hittar ditt innehavarbevis med relevanta uppgifter om dina preferensaktier i inloggat läge på Tessin.com.

Till vanliga frågor