Investera i Koncern med större fastighetsbestånd

Mellansverige

Investera i en fastighetskoncern med ett nuvarande bestånd om ca 650 bostäder värderat till ca 375 mkr. Lånet löper upp till 48 mån med årlig amortering (25 % per år). Årsavkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

En fastighetskoncern verksam i Mellansverige har sedan 2009 förvärvat hyresfastigheter i syfte att förvalta dessa långsiktigt. Det nuvarande fastighetsbeståndet omfattar ca 650 bostäder och värdet uppgår till ca 375 mkr.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin, i projekten Expansivt bostadsbolag i Mellansverige och Snabbväxande hyresbestånd i Mellansverige. Det första projektet innefattade en preferensaktieemission och där har samtliga aktieägare fått möjlighet till inlösen. Över hälften av investerarna valde dock att behålla sina aktier i bolaget.

Bolaget lånar nu in upp till 8,6 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 48 mån med amortering om 25 % av det totala lånebeloppet per år. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Befintligt fastighetsbestånd om ca 375 mkr
  • Fastighetspant
  • Årlig amortering - 25 % per år