Investera i Utvecklare med attraktiv projektportfölj

Stockholm

Investera i en fastighetsutvecklare som är delägare i en projektportfölj omfattande ca 320 bostäder. Portföljen har ett uppskattat försäljningsvärde om ca 1,2 mdr kr. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med personlig borgen, proprieborgen och begränsad aktiepant.

Krutviken
Krutviken

Översikt

En bostadsutvecklare innehar tillsammans med ett antal partnerbolag en projektportfölj som motsvarar ett uppskattat försäljningsvärde om ca 1,2 miljarder kronor. Projekten består framförallt av nyproducerade bostadsrättslägenheter som uppförs i bland annat Karlskrona och Stockholmsområdet.

Bolaget har i flera av sina projekt ett nära samarbete med en välrenommerade arkitekt, som till exempel ritat den svenska ambassaden i Washington och shoppingcentret Emporia i Malmö.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera pågående och planerade fastighetsprojekt. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med en årsavkastning om 10 % och säkerställs med personlig borgen, proprieborgen och begränsad aktiepant.

Projektets styrkor

  • Kort löptid
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 30 000 kr