Investera i Förvärv av fullt uthyrda fastigheter

Uppsala

Ett fastighetsbolag genomför nu ett förvärv av två fullt uthyrda fastigheter i Uppsala. För att möjliggöra förvärvet pantsätts två befintliga hyresfastigheter i Norrtälje som omfattar totalt 25 fullt uthyrda bostäder och sex lokaler. Fastigheterna värderas till totalt ca 46 mkr med en belåningsgrad om ca 53 %. Lånet löper upp till 18 mån med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag förvärvar nu två fullt uthyrda bostadsfastigheter i Uppsala. I dagsläget äger koncernen totalt 12 fastigheter med ett uppskattat marknadsvärde om ca 134 mkr och en belåningsgrad om ca 46 %. Det koncernbolag som ställer borgen för det aktuella lånet bedriver huvudsakligen verksamhet inom el- och fastighetsservice i norra Stockholm och redovisade en preliminär omsättning om ca 13,6 mkr för 2019.

Till förmån för det aktuella förvärvet pantsätts två befintliga hyresfastigheter i Norrtälje som omfattar totalt 25 bostäder och sex lokaler. Samtliga bostäder och fem av sex lokaler är uthyrda och fastigheterna värderas till totalt ca 46 mkr med en belåning om ca 53 %. Utöver det aktuella förvärvet har bolaget stått bakom en tidigare kapitalresning via Tessin, Fastighetsförvärv i norra Stockholm, som återbetalades till investerarna under hösten 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 6 mkr för att delfinansiera förvärvet av de två fastigheterna. Lånet löper upp till 18 mån med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Befintligt bestånd om 134 mkr
  • Återbetald kapitalresning via Tessin