Investera i Centralt belägen hyresfastighet i Umeå

Umeå

En fastighetskoncern äger en fullt uthyrd hyresfastighet med attraktivt läge i centrala Umeå och lånar nu in kapital för att finansiera fortsatt expansion. Lånet löper upp till 24 mån med möjlighet till amortering. Årsavkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med pant i befintlig fastighet, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

Fastighetskoncernen äger och förvaltar en fullt uthyrd fastighet i Umeå. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 825 kvm och omfattar bostäder och kontorslokaler. Fastigheten har ett attraktivt centralt läge och värderas till 17,2 mkr med en årlig direktavkastning om ca 9,3 %.

Koncernen har en mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning i Umeå med omnejd.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att frigöra kapital i syfte att delfinansiera ett planerat fastighetsförvärv. Lånet löper upp till ca 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med pant i befintlig fastighet, proprieborgen samt personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Befintlig hyresfastighet
  • Personlig borgen
  • Fastighetspant