Investera i Bostadsförvärv i centrala Åbo

Åbo Finland

En finsk fastighetskoncern med ett befintligt bestånd om ca 55,5 MEUR lånar nu in kapital för fortsatt expansion. Förvärvet avser 15 centralt belägna lägenheter i Åbo. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med andrahandspant i bostäder samt proprieborgen.

Översikt

Fastighetskoncernen är en finsk koncern som äger och förvaltar bostäder i Finland. Koncernen äger totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på centrala lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Koncernen arbetar nu för fortsatt expansion med fokus på att utöka förvaltningsportföljen. Bolagsgruppen planerar bland annat ett förvärv av 15 mindre bostadslägenheter som ska uppföras centralt i Åbo med avsikt att hyra ut dem långsiktigt. De aktuella bostäderna ligger ca tio min från centrum.

Bolaget lånar nu in upp till 750 TEUR för att delfinansiera förvärvet av de 15 lägenheterna i Åbo. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med andrahandspant i fullt uthyrda bostäder samt proprieborgen från bolag med totala tillgångar om ca 9 MEUR och en belåning om ca 3 %.

Projektets styrkor

  • Pant i 24 befintliga bostäder
  • Koncern med bestånd om ca 55,5 MEUR
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar