BROS Hallinnointi Oy • Åbo • Finland

Investera i Bostadsförvärv i centrala Åbo

En finsk fastighetskoncern med ett befintligt bestånd om ca 55,5 MEUR lånar nu in kapital för fortsatt expansion. Förvärvet avser 15 centralt belägna lägenheter i Åbo. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med andrahandspant i bostäder samt proprieborgen.
Rest kapital
609 000 EUR
Återbetalt
Land
Finland
Antal investerare
89
Investeringsslag
Lån
Löptid
24 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#19111-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.