Investera i Slutsålda parhus i Sala

Sala

En erfaren bostadsutvecklare uppför 12 bostadsrätter i Sala. Samtliga bostäder är sålda med bindande förhandsavtal. Lånet löper upp till 14 månader med 9 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, springing mortgage, aktiepant samt proprieborgen.

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu ett slutsålt projekt två km från Sala centrum. Bygglov har beviljats och markarbeten har påbörjats. En grund är gjuten och stommarna tillverkas i nuläget i fabrik. Första husresning planeras ske i november 2019.

Utvecklaren har genomfört sju kapitalresningar via Tessin och fem av projekten, Slutsålda radhus i Strängnäs etapp 1 och etapp 2 , Slutsålt radhusprojekt i Borlänge samt Radhusprojekt mitt i Mälaren etapp 1 samt etapp 2 har återbetalats till investerarna. De två pågående projekten löper enligt plan.

Bolaget lånar nu in 14 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 14 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, springing mortgage samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fem återbetalda kapitalresningar via Tessin
  • Slutsålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant