S Kiinteistöt Oy • Åbo • Finland

Investera i Uthyrt bostadshus i Åbo med fastighetspant

En finsk fastighetskoncern belånar nu en fullt uthyrd fastighet i Åbo centrum. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En finsk fastighetskoncern verksam inom förvaltning av hyresfastigheter planerar nu att refinansiera två tidigare lån via Tessin genom att belåna en fastighet värd ca 15,6 MEUR i Åbo centrum. Koncernen söker även likviditet för fortsatt expansion i form av ett konverteringsprojekt och två nya förvärv i Åbo-området med uppskattat marknadsvärde om totalt ca 7,8 MEUR under 2021-2022.

Bolagen äger i dagsläget totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 56,6 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden i attraktiva lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Moderbolaget som ställer proprieborgen för det aktuella erbjudandet redovisar en balansomslutning om ca 7,8 MEUR med en soliditet om ca 97 % per 2019-12-31.

Bolaget lånar nu in upp till 1 MEUR med möjlighet till överteckning till ca 1,7 MEUR för att refinansiera de tidigare lånen via Tessin samt möjliggöra fortsatt expansion. Ytterligare en till två kapitalresningar planeras under Q1 2021 för att öka likviditeten inför expansion. Lånet löper upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med toppläge i centrum
  • Kapitalstark fastighetskoncern
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar

Rest kapital
675 000 EUR
Återbetalt
Land
Finland
Antal investerare
73
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
5 000 EUR
Lånenummer
#20235-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.