Tessin Nordic AB (publ) • 2020:10

Investera i Tessins Låneportfölj 2020:10

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av fem befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 8,1 %.
Rest kapital
4 650 000 SEK
Antal investerare
96
Investeringsslag
Lån
Löptid
Individuella löptider
Årsränta
ca 8,1 %
Minimiinvestering
30 000 SEK

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.