Investera i Bostäder med pistnära läge i Sälen

Sälen

Investera i byggnationen av 16 bostadsrätter i Sälen. Lånet löper över ca 5 - 10 mån med 8 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, springing mortgage samt proprieborgen.

Braskamin
Braskamin

Översikt

En projektutvecklare uppför 16 bostadsrätter med ski in/ski out-läge i Sälen. Ett antal lägenheter är sålda med bindande förhandsavtal. Bolaget finansierar ca 80 % av projektkostnaderna med egna insatser, vilket innebär att belåningsgraden uppgår till ca 20 %. Projektägaren avser att behålla bostadsrättsföreningen obelånad.

Markarbetet är genomfört och byggnationen inleddes under våren 2018. En av två huskroppar är på plats och den sista husleveransen är planerad till slutet av oktober 2018. Projektet planeras vara färdigställt till sportlovet 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 6 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Lånet löper över 5 - 10 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, springing mortgage samt proprieborgen från moderbolaget Österling Bygg Aktiebolag som per 2017-12-31 hade en balansomslutning på ca 65 mkr.

Projektets styrkor

  • Över 80 % sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad