Investera i Nyproducerade radhus i Tyresö

Stockholm

Investera i uppförandet av radhus i Tyresö i Stockholm. Bolaget har vunnit en markanvisningstävling och planerar att uppföra 20 radhus med förväntad byggstart under vintern 2017/2018. Projektet säljs med bindande förhandsavtal och säljstart väntas ske under hösten 2017. Investeringen löper med 9 % årlig avkastning med återbetalning efter 18 – 27 månader. Lånet säkerställs med pantbrev i fastigheten, aktiepant i projektbolaget samt moderbolagsborgen.

BRF Basilikagränd
BRF Basilikagränd

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 20 radhus i ett nytt utvecklingsområde i Tyresö strax utanför Stockholms innerstad. Bolaget har varit verksamt sedan 2006 och arbetar med fastighetsutveckling samt bostadsproduktion. Utvecklaren bedriver främst projekt i Uppsala- och Stockholmsområdet.

Projektportföljen består i dagsläget av 150 byggrätter i främst Stockholm och Uppsala där det totala försäljningsvärdet uppgår till ca 900 mkr. Byggrätterna omfattar flerfamiljshus, radhus och parhus och planeras att färdigställas inom fem år.

Grundarna har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och bolaget har tidigare slutfört bostadsprojekt i bland annat Älvsjö, Täby, Uppsala och Lidingö.

Bostadsutvecklaren lånar nu in 15 mkr för att delfinansiera genomförandet av projektet i Tyresö. Lånet säkerställs genom pantbrev i fastigheten samt aktiepant och proprieborgen från moderbolaget.

Lånet löper på 18 - 27 månader med 9 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge
  • Pantbrev i fastigheten
  • Erfaret team