Brf Kaptensbryggan • Uddevalla

Investera i Bostadsprojekt med färdigställd etapp

Investera i byggnationen av två hus omfattande totalt 25 bostadsrätter i centrala Uddevalla. Det första huset är färdigställt med beräknat tillträde i mars 2021 och det andra huset är under uppförande. 15 av 25 enheter är sålda med förhandsavtal. Lånet löper upp till 12 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs genom fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett projekt med totalt 25 bostadsrätter i centrala Uddevalla. Projektet består av två etapper där det första huset omfattande 11 bostäder är färdigställt med beräknat tillträde i mars 2021. Stomresningen för det andra huset omfattande 14 bostäder är i slutskedet och det tillträdet beräknas till april 2021. Totalt är 15 av 25 bostäder sålda med förhandsavtal.


Projektet värderas till ca 45 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt november 2020) med en beräknad vinstmarginal på ca 18,4 %. I dagsläget har ca 39,3 mkr investerats i projektet genom färdigställande av den första huskroppen samt markarbete och stomresning för den andra.

Bolaget lånar nu in upp till ca 15 mkr i en fjärde kapitalresning dels för att refinansiera ett befintligt lån via Tessin samt finansiera färdigställandet av byggnationen. Lånet löper upp till 12 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 15 av 25 enheter sålda
  • En färdigställd byggnad

Rest kapital
17 830 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
197
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
12 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20175-4

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.