97%

Nyproducerade bostäder i Esbo

Nyproduktion 500m från metrostationen

Varför måste jag ange min e-post för att se detta projekt?

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

2. Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Tessin i korthet

Säkerställda lån till fastighetsprojekt
utan avgifter och mellanhänder

Två synvinklar

Varför Tessin?

users.inline

Användare

Investerare
  • Vill direktinvestera i konkreta fastighetsprojekt

  • Tillgång till en avkastningsnivå som tidigare krävt mycket kapital och kontakter

  • Oberoende från finansmarknadens svängningar

Fastighetsbolag

Projektägare
  • Vill göra större projekt eller förvärv

  • Behöver en skräddarsydd finansieringslösning

  • Letar efter tillskott av externt kapital i form av seniorlån eller juniorlån