Investera i Nyproducerade parhus i Örebro

Örebro

En fastighetsutvecklare uppför nu 23 bostadsrätter i Örebro kommun. Bygglov har beviljats och försäljning samt markarbete påbörjades under augusti 2019. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt moderbolagsborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat en fastighet i Lanna utanför Örebro i syfte att genomföra ett bostadsprojekt om totalt 23 bostadsrätter som ligger i nära anslutning till den populära golfanläggningen Lannalodge Golfresort. Bygglov har beviljats och markarbetet påbörjades under augusti månad. Säljstart skedde i augusti 2019 och projektet väntas färdigställas under sommaren 2020. Inflyttning sker successivt i takt med att bostäderna färdigställs, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Förväntad belåningsgrad uppgår därmed till ca 32 %. Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr i syfte att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad
  • Påbörjat markarbete