Investera i Förvärv inför utveckling av Idre North Park

Idre

Ett fastighetsbolag förvärvar nu totalt 55 fastigheter i centrala Idre inför utvecklingen av Idre North Park, ett område med ett 90-tal bostadsrätter, 40 villor och en exklusiv hotellbyggnad. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag förvärvar nu 55 fastigheter i Idre inför byggnation av ett nytt arkitektoniskt sammanhållet område med både bostäder och hotell i premium-segmentet. Idre är en av Sveriges mest populära skid- och semesterorter och fastigheterna är centralt belägna med närhet till Himmelfjäll, Idrefjällen Golfklubb samt med bra kommunikationer till den nya internationella flygplatsen. Projektet omfattar fem etapper och totalt har 58 bokningsavtal tecknats varav 15 av 16 bostäder är bokade i etapp 1.

På området kommer projektet Idre North Park att utvecklas med ett 90-tal bostadsrätter, 40 villor och en exklusiv hotellbyggnad. Till förmån för det aktuella lånet pantsätts totalt 34 fastigheter med bästa rätt där marknadsvärdet för de enskilda tomterna bedömts till ca 900 000 kr per tomt vilket innebär en belåningsgrad om ca 54 %. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisar preliminärt en balansomslutning om ca 51 mkr i april 2021.

Bolaget lånar nu in upp till 16,5 mkr för att delfinansiera förvärvet av de 55 fastigheterna. Lånet planeras återbetalas genom upptagande av byggkreditiv i samband med uppförandet av bostäderna där byggstart planeras ske under hösten 2021. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • 58 bokningsavtal tecknade
  • Belåningsgrad ca 54 %