Investera i Mobila hyresrätter i Barkarby

Barkarby

Investera i uppförandet av 88 hyresrätter i norra Stockholm som har beviljats statligt investeringsstöd. Investeringen löper med 10 % årlig avkastning med återbetalning efter 12 - 18 månader.

Baksidan av modula bostädernaBaksidan av modula bostäderna

Översikt

En prisbelönt bostadsutvecklare planerar att uppföra studentbostäder i norra Stockholm. Affärsidén är att skapa mobila och flexibla bostäder med effektiv byggnadsprocess för att minska kostnader såväl som produktionstid.

Projektet består av 88 hyresrätter om ett rum och kök med 27,5 kvm. Bolaget har ingått ett avtal med kommunen om att arrendera fastigheten med option för permanent köp när detaljplanen vunnit laga kraft. Tillfälligt bygglov har beviljats och byggstart är planerad till mars 2018. Inflyttning beräknas ske innan årsskiftet 2018/2019.

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd om ca 28 mkr som utbetalas i samband med att bostäderna färdigställs. Investeringsstödet ligger till grund för refinansiering av lånet.

Bostadsutvecklaren lånar nu in ca 10 mkr för att delfinansiera uppförandet av de 88 hyreslägenheterna. Lånet säkerställs med proprieborgen samt personlig borgen och löper med 10 % årlig avkastning med återbetalning efter 12 - 18 månader.

Projektets styrkor

  • Statligt investeringsstöd
  • Personlig borgen
  • Hög efterfrågan på hyresbostäder