Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i Ledande lekland nära IKEA

Sundsvall

Byggnation av lekland i ett av Sverige största köpcentrum. Försäljning av fastigheten innan byggstart - 12-årigt hyresavtal med leklandskedja.

Byggnation av lekland

Projektägaren kommer att teckna ett 12-årigt hyresavtal med en ledande leklandskedja samt avyttra hela fastigheten innan byggstart. Bolaget har tidigare framgångsrikt uppfört ett motsvarande lekland åt samma kedja i annan stad.

Parterna planerar för ett långsiktigt samarbete på orter över hela landet. Bygglovsansökan har inlämnats och projektägaren skyddar sig mot byggrisker genom att teckna en s k färdigställandegaranti i samband med totalentreprenaden.

Projekttiden beräknas till 7-12 månader.

Projektets styrkor

 • Attraktivt läge nära IKEA
 • Kort uppförandetid
 • Etablerad och beprövad samarbetsform mellan projektägaren och leklandsoperatören
 • 12-årigt hyresavtal och försäljning av fastigheten innan byggstart
 • Färdigställandegaranti som skydd mot byggrisker

Intresserad?

För att läsa mer om projektet under de låsta flikarna, vänligen logga in eller registrera ett konto hos oss på Tessin.

 • Översikt

  Byggnation av lekland

  Projektägaren kommer att teckna ett 12-årigt hyresavtal med en ledande leklandskedja samt avyttra hela fastigheten innan byggstart. Bolaget har tidigare framgångsrikt uppfört ett motsvarande lekland åt samma kedja i annan stad.

  Parterna planerar för ett långsiktigt samarbete på orter över hela landet. Bygglovsansökan har inlämnats och projektägaren skyddar sig mot byggrisker genom att teckna en s k färdigställandegaranti i samband med totalentreprenaden.

  Projekttiden beräknas till 7-12 månader.

  Projektets styrkor

  • Attraktivt läge nära IKEA
  • Kort uppförandetid
  • Etablerad och beprövad samarbetsform mellan projektägaren och leklandsoperatören
  • 12-årigt hyresavtal och försäljning av fastigheten innan byggstart
  • Färdigställandegaranti som skydd mot byggrisker

  Intresserad?

  För att läsa mer om projektet under de låsta flikarna, vänligen logga in eller registrera ett konto hos oss på Tessin.

 • Området
 • Projektet
 • Investeringsvillkor
 • Nyheter 1