Investera i notering

Investera i notering av fastighetsbolag. När det är dags för ett fastighetsbolag att söka notering kan du investera i noteringen. Det fungerar egentligen som vilken annan investering som helst. När du väl genomfört din investering i noteringen kan ditt kapital växa eller minska i värde. Därför kan det vara bra att ta reda på en del saker innan du investerar i notering. Via Tessin får du alltid information om investeringarna och du kan även ställa frågor direkt till bolagen som söker finansiering eller planerar att sälja aktier i samband med notering. För att du ska vara väl förberedd inför en investering i notering är det bra om du undersöker bolagets verksamhet. Alla bolag som söker finansiering via Tessin är fastighetsbolag. Företagen är verksamma inom fastighetsbranschen och söker finansiering till olika typer av fastighetsprojekt men investering till bolagen kan också ske genom notering. Du bör även undersöka hur marknaden ser ut samt läsa på om företagets ledning och historiska tillväxt och aktuell ekonomisk situation. På så sätt får du en helhetsbild över bolaget. När du väljer att investera i notering är det också viktigt att du undersöker vad som ligger till grund för noteringen samt hur pengarna ska användas. Det kan också vara intressant att undersöka värderingen av bolaget och anledningarna till potentiell värdeuppgång. Om du får svar på denna tidigare nämnda information samt villkor för utdelning samt hur lönsamt företaget är har du en god grund att stå på när du ska besluta om du kommer att investera i notering av just det bolag du undersökt. Om din erfarenhet och kunskap är begränsad gällande noteringar bör du rådfråga en finansiell rådgivare som har den erfarenhet och kunskap som krävs för att hjälpa dig investera i notering. Att investera i notering kan ge god avkastning på ditt kapital och Tessins tjänster för fastighetsbolag samt investerare finns tillgängliga digitalt. Läs mer om Tessin och de projekt som sökt finansiering via plattformen tidigare.

Läs mer