Investera i mobila hyresrätter

Investera i mobila hyresrätter och ta del av när framtidens boende för unga skapas. I många storstäder råder det stor bostadsbrist och framtidens boendeformer växer kontinuerligt fram. Framförallt unga drabbas av den rådande bostadsbristen och efterfrågan på alternativa boendeformer har därför ökat. Nu finns det flertalet projekt runt om i Sverige som fokuserar på att utveckla flyttningsbara hyresrätter. Det innebär att du som är intresserad av att placera pengar i nya former av fastighetsprojekt kan investera i mobila hyresrätter. Att investera i mobila hyresrätter kan låta krångligt men i själva verket går det att göra helt digitalt. Du som vill investera i mobila hyresrätter kan, via digitala plattformar som Tessin, söka upp projekt som du tror ger bra avkastning och anmäla ditt intresse för att investera. Att investera i mobila hyresrätter innebär också att du som investerar möjliggör flexibelt boende för exempelvis studenter. Mobila hyresrätter är alltså flyttbara fastigheter som ofta innehåller flertalet mindre lägenheter. Denna typ av lägenheter lockar singelhushåll samt studenter och unga. Hur fungerar det att investera i mobila hyresrätter? Jo du behöver registrera dig på Tessin för att kunna läsa mer om de projekt som finns publicerade på Tessins anslagstavla. Du kan skaffa ett konto här. När du valt ett projekt du vill investera i är det dags att reservera andelar. När du investerar i mobila hyresrätter via Tessin, räknas inte reservation av andelar som bindande men det är en förutsättning för att du ska kunna investera i projektet. Om du saknar erfarenhet av att investera i mobila hyresrätter sedan tidigare kan du kontakta en professionell rådgivare för att ta reda på mer om vad det innebär att investera i mobila hyresrätter och fördelar samt nackdelar. Observera att det alltid innebär risker med att investera, det gäller även när du väljer att investera i mobila hyresrätter. Delar av eller hela din investering kan gå förlorad.