Investera i hyresfastigheter

Har du alltid drömt om att investera i hyresfastigheter men aldrig haft tillräckligt med kapital eller rätt kontakter för att kunna göra det? Den digitala utvecklingen möjliggör många nya investeringsformer och crowdfunding är en sådan som vuxit sig starkare i Sverige under de senaste åren. Nu kan du som privatperson hitta fastighetsprojekt på digitala plattformar och investera i hyresfastigheter, tillsammans med andra investerare. Crowdfunding innebär att ni är fler investerare till antalet som investerar något lägre belopp än vad som tidigare krävts i investeringar för hyresfastigheter. Tessin är en tjänst där fastighetsutvecklare och investerare möts. Projektägare som vill uppföra hyresfastigheter kan via Tessin söka finansiering genom crowdfunding. Dessa projekt kan oftast inte genomföras utan denna typ av finansiering. Personer som är intresserade av att investera i hyresfastigheter har möjligheten att genom Tessin hitta de projekt som de tror på och vill investera i. På detta sätt möjliggörs fastighetsprojekt som utan Tessins tjänster inte blivit av. Att investera i hyresfastigheter har tidigare varit få förunnat eftersom kravet på stora kapitaltillgångar och rätt kontakter gjort branschen svårtillgänglig. Nu kan alla investera i hyresfastigheter med lägre kapitalinsats än tidigare genom att investera tillsammans med andra investerare. Kontakterna är inte heller lika svårt att få eftersom fastighetsutvecklarna annonserar via Tessin och du kan via tjänsten få mer information om de projektägare som publicerat investeringsprojekt på plattformen. Kom ihåg att investeringar alltid innebär risker och projekten på Tessins plattform klassas som högriskprojekt. Det innebär att avkastningen för dig som investerar i hyresfastigheter kan bli osedvanligt hög men du riskerar även att förlora delar eller hela din investering. Via Tessin få du tillgång till kompetens från svenska fastighetsutvecklare men det kan vara en fördel att ta hjälp av en rådgivare om du inte själv har erfarenhet av investering i hyresfastigheter sedan tidigare. För att komma igång behöver du registrera ett konto. När du har ett konto får du tillgång till Tessins plattform och kan leta efter projekt som passar dig. Läs mer om hur du kan investera i hyresfastigheter här.